S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. s-a înființat anul 1991 ca societate comercială pe acțiuni, cu capital privat și este înregistrată la ORC Teleorman sub nr. J34/548/2013, având ca principal domeniu de activitate transporturi pe căi navigabile interioare cod CAEN 5040. Pentru diversificarea veniturilor, societatea a dezvoltat si alte activități cum sunt: manipulări mărfuri, închirierea bunurilor mobile si imobile, extracția balastului din fluviul Dunărea, exploatare silozuri.

Prezenta in porturile: Bechet,Corabia,Turnu Magurele, Zimnicea, Giurgiu si Oltenita, socitatea satisface prin activitatile sale solicitarile clientilor din zona geografica aferenta cursului Dunarii, a celor din orice alta zona geografica a tarii dar si a clientilor externi.  


Contact InfoAddress
Zona Port,corp Admin.,birou 3
Zimnicea,Teleorman


Phone

0246.211.399 / Fax :021.312.4041 
Mobile: +(40) 734 100 725